ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.highwaypolice.org : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจทางหลวง ยินดีให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อตำรวจทางหลวง โทร . 1193
 
กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ยินดีต้อนรับ
   สถานีตำรวจทางหลวง
   ประชาชนควรรู้

  ค้นหาข้อมูล
 

  Click for Bangkok, Thailand Forecast
 

 
ประวัติการก่อตั้ง กองกำกับการ 5

     กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2515 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2520

อ่านต่อประวัติความเป็นมากองตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เลขที่ 177 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ระหว่าง กม. 594-595 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร. อีเมลล์