กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ไพรัช พุกเจริญ
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-4180, 08-9665-0666
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จตุพร คงเมือง
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-1970, 08-1699-9966
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ศานุวงศ์ คงคาอินทร์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-1970, 08-1116-6688
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ชาตรี รุ่งดำรงค์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3536-1059, 0-3535-4656, 08-9499-4000
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. สวิสส์ เจริญผล
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-4096, 08-9002-5858
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ปรีชา ใยมะเดื่อ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3648-7271, 08-9126-9222
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จรินทร์ ลำลึก
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5629-6184, 08-9926-7548
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สมศักดิ์ โพธิ์เย็น
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพุแค-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5673-7102, 08-1805-0483
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. วรพงษ์ สืบศิรินาม
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเอเซีย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3659-8563, 08-6302-5757
     อีเมล์