รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 081 423 3000 036-374180 , 389260,374180
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. วันปิติ พฤทธิกุล
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-1970, 08-1655-6688
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จรินทร์ ลำลึก
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-1970, 08-9926-7548
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ขุนเขา โพธิ์สุวรรณ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3536-1059, 0-3535-4656, 08-1956-6642
     อีเมล์
       

     
      ร.ต.อ. อภิชน ขันกา
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-4096, 0-3638-9422, 084 123 7762
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ เคหะทุ่ม
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3641-1622, 08-1016-8445
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ชินกฤต ไมตรีแพน
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5629-6184, 089 281 8160
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ศรีรัชพล ค้าขาย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพุแค-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5673-7102, 085 611 9578
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. วรพงษ์ สืบศิรินาม
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเอเซีย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3651-0825, 08-6302-5757
     อีเมล์